This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 1/2023 Czech edition

Přehled současných možností využití strojového učení k diagnostice a odhadu prognózy u roztroušené sklerózy

Martina Miklušová1, Tomáš Fürst2, Dalibor Zimek1, Jan Mareš1

1 Neurologická klinika LF UP v Olomouci a FN Olomouc
2 Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky PřF UP v Olomouci

Úvod Roztroušená skleróza (RS) je onemocnění s velmi variabilním průběhem a prognózou u jednotlivých pacientů. K odhadu prognózy onemocnění na individuální úrovni je klíčová identifikace tzv. prognostických markerů. Kromě klasických statistických metod se k identifikaci těchto markerů v poslední době využívají také metody strojového učení. Následující text poskytuje stručný přehled současných přístupů využití metod strojového...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu