This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 1/2023 Czech edition

Současné postavení autologní transplantace krvetvorných kmenových buněk v terapii roztroušené sklerózy – část 1

A. G. Wilson1, T. Ruck1, G. Lenz2, H. P. Hartung1, 3-4, S. G. Meuth1, D. Zimek5, J. Mareš5

1 Department of Neurology, University Hospital Düsseldorf, Medical Faculty, Heinrich Heine University, Düsseldorf, Germany
2 Department of Medicine A, University Hospital Münster, Albert-Schweitzer-Campus 1, Münster, Germany
3 Department of Neurology, Medical University of Vienna, Austria
4 Brain and Mind Center, University of Sydney, Sydney, Australia
5 Department of Neurology, University Hospital, Olomouc, Czech Republic

Souhrn Autologní transplantace hematopoetických kmenových buněk (aHSCT) začíná nabírat na významu jako cenná léčebná možnost u pacientů postižených roztroušenou sklerózou (RS), obzvláště u relabující-remitující formy. V tomto sdělení využíváme aktuálně dostupných informací z klinického výzkumu, observačních a retrospektivních studií, stejně tak informací o obnově imunitního systému po transplantaci se zaměřením na v současnosti dostupné transplantační...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu