This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2023 Czech edition

Současné postavení autologní transplantace krvetvorných kmenových buněk v terapii roztroušené sklerózy – část 1

A. G. Wilson1, T. Ruck1, G. Lenz2, H. P. Hartung1, 3-4, S. G. Meuth1, D. Zimek5, J. Mareš5

1 Department of Neurology, University Hospital Düsseldorf, Medical Faculty, Heinrich Heine University, Düsseldorf, Germany
2 Department of Medicine A, University Hospital Münster, Albert-Schweitzer-Campus 1, Münster, Germany
3 Department of Neurology, Medical University of Vienna, Austria
4 Brain and Mind Center, University of Sydney, Sydney, Australia
5 Department of Neurology, University Hospital, Olomouc, Czech Republic

Souhrn Autologní transplantace hematopoetických kmenových buněk (aHSCT) začíná nabírat na významu jako cenná léčebná možnost u pacientů postižených roztroušenou sklerózou (RS), obzvláště u relabující-remitující formy. V tomto sdělení využíváme aktuálně dostupných informací z klinického výzkumu, observačních a retrospektivních studií, stejně tak informací o obnově imunitního systému po transplantaci se zaměřením na v současnosti dostupné transplantační...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu