This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 1/2023 Czech edition

Perličky z ECTRIMS 2022

Jana Lízrová Preiningerová1, Martin Elišák2

1 Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze
2 Neurologická klinika 2. LF UK a FN v Motole

Úvod Sjezd evropské společnosti pro léčbu a výzkum roztroušené sklerózy (ECTRIMS), který se konal v říjnu 2022 v Amsterodamu, opět přinesl nespočetné množství novinek a informací o roztroušené skleróze (RS) a přidružených onemocněních. V tak obsáhlém programu, jaký poskytuje tento sjezd, jistě nikdo z nás nemůže navštívit všechny zajímavé prezentace a analyzovat jejich význam. V...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu