This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 1/2023 Czech edition

Perličky z ECTRIMS 2022

Jana Lízrová Preiningerová1, Martin Elišák2

1 Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze
2 Neurologická klinika 2. LF UK a FN v Motole

Úvod Sjezd evropské společnosti pro léčbu a výzkum roztroušené sklerózy (ECTRIMS), který se konal v říjnu 2022 v Amsterodamu, opět přinesl nespočetné množství novinek a informací o roztroušené skleróze (RS) a přidružených onemocněních. V tak obsáhlém programu, jaký poskytuje tento sjezd, jistě nikdo z nás nemůže navštívit všechny zajímavé prezentace a analyzovat jejich význam. V...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu