This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Diabetology News 3/2015 Czech edition

Originální název:
Diabetology News Czech edition

Datum vydání: 08/2015


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 16

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V tomto čísle časopisu Diabetology News si můžete přečíst přehledový článek o využití metforminu v prevenci a léčbě aterosklerózy a diabetu mellitu 2. typu od doc. MUDr. Aleny Šmahelové, Ph.D. Dění na jarních kongresech roku 2015 (Evropský obezitologický kongres, 75. kongres ADA) shrnul prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. Číslo uzavírají překlady abstraktů.Obsah

Nové účinky známých léků
Štěpán Svačina
 
Využití metforminu v prevenci a léčbě aterosklerózy a diabetu 2. typu
Alena Šmahelová
 
Co nového přinesly kongresy v květnu a červnu 2015
Štěpán Svačina
 
Metformin inhibuje tvorbu reaktivních forem kyslíku z NADH: ubichinon oxidoreduktázy, čímž omezuje indukci IL-1β a podporuje IL-10 u makrofágů aktivovaných lipopolysacharidem
Kelly B, Tannahill GM, Murphy MP, O’Neill LA
 
Nový pohled na účinek metforminu: regulace ChREBP a účinky FoxO1 v endoteliálních buňkách
Li X, Kover KL, Heruth DP, Watkins DJ, Moore WV, Jackson K, Zang M, Clements MA, Yan Y.
 
Metformin v léčbě těhotenského diabetu: aktualizovaná metaanalýza
Kitwitee P, Limwattananon S, Limwattananon C, Waleekachonlert O, Ratanachotpanich T, Phimphilai M, Nguyen TV, Pongchaiyakul C.
 

Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Orlická 9, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 777 745 646 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA ¦ Členové redakční rady: prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.,
prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc. ¦ Odpovědná redaktorka: Ing. Alena Hrušková, a.hruskova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 3x ročně / 6. ročník / ISSN 1804-1647 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 19221Partneři projektu