This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2015 Czech edition

Nový pohled na účinek metforminu: regulace ChREBP a účinky FoxO1 v endoteliálních buňkách

Li X, Kover KL, Heruth DP, Watkins DJ, Moore WV, Jackson K, Zang M, Clements MA, Yan Y.

Diabetology News 3/2015 Czech edition

Metformin je díky svým výrazným účinkům na zlepšení citlivosti na inzulin považován za potenciální doplňující terapii v léčbě špatně kontrolovaného diabetu 1. typu (T1D) s obezitou a rezistencí na inzulin. Základní mechanismus ochranného působení metforminu na cévy však dosud nebyl objasněn. Protein interagující s thioredoxinem (TXNIP), hlavní regulátor redoxního stavu buňky indukovaný vysokou koncentrací glukózy, snižuje aktivitu thioredoxin reduktázy a zprostředkovává apoptózu indukovanou oxidačním stresem....

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu