This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2015 Czech edition

Nový pohled na účinek metforminu: regulace ChREBP a účinky FoxO1 v endoteliálních buňkách

Li X, Kover KL, Heruth DP, Watkins DJ, Moore WV, Jackson K, Zang M, Clements MA, Yan Y.

Diabetology News 3/2015 Czech edition

Metformin je díky svým výrazným účinkům na zlepšení citlivosti na inzulin považován za potenciální doplňující terapii v léčbě špatně kontrolovaného diabetu 1. typu (T1D) s obezitou a rezistencí na inzulin. Základní mechanismus ochranného působení metforminu na cévy však dosud nebyl objasněn. Protein interagující s thioredoxinem (TXNIP), hlavní regulátor redoxního stavu buňky indukovaný vysokou koncentrací glukózy, snižuje aktivitu thioredoxin reduktázy a zprostředkovává apoptózu indukovanou oxidačním stresem....

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu