This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2015 Czech edition

Nový pohled na účinek metforminu: regulace ChREBP a účinky FoxO1 v endoteliálních buňkách

Li X, Kover KL, Heruth DP, Watkins DJ, Moore WV, Jackson K, Zang M, Clements MA, Yan Y.

Diabetology News 3/2015 Czech edition

Metformin je díky svým výrazným účinkům na zlepšení citlivosti na inzulin považován za potenciální doplňující terapii v léčbě špatně kontrolovaného diabetu 1. typu (T1D) s obezitou a rezistencí na inzulin. Základní mechanismus ochranného působení metforminu na cévy však dosud nebyl objasněn. Protein interagující s thioredoxinem (TXNIP), hlavní regulátor redoxního stavu buňky indukovaný vysokou koncentrací glukózy, snižuje aktivitu thioredoxin reduktázy a zprostředkovává apoptózu indukovanou oxidačním stresem....

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu