This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2015 Czech edition

Využití metforminu v prevenci a léčbě aterosklerózy a diabetu 2. typu

Alena Šmahelová

Diabetologické centrum a 3. Interní gerontometabolická klinika FN a LF UK Hradec Králové

Úvod Přestože by se mohlo zdát, že příznivý efekt metforminu na kardiovaskulární komplikace je v odborných kruzích nejen dobře znám, ale také prakticky využíván, reálná praxe je poněkud jiná. Není pochyb o tom, že zvyšující se výskyt kardiovaskulárních komplikací u diabetiků 2. typu přináší potřebu jejich účinné prevence a léčby. Metformin má v léčbě diabetiků 2. typu pevnou pozici nejen jako...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu