This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2015 Czech edition

Využití metforminu v prevenci a léčbě aterosklerózy a diabetu 2. typu

Alena Šmahelová

Diabetologické centrum a 3. Interní gerontometabolická klinika FN a LF UK Hradec Králové

Úvod Přestože by se mohlo zdát, že příznivý efekt metforminu na kardiovaskulární komplikace je v odborných kruzích nejen dobře znám, ale také prakticky využíván, reálná praxe je poněkud jiná. Není pochyb o tom, že zvyšující se výskyt kardiovaskulárních komplikací u diabetiků 2. typu přináší potřebu jejich účinné prevence a léčby. Metformin má v léčbě diabetiků 2. typu pevnou pozici nejen jako...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu