This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2015 Czech edition

Využití metforminu v prevenci a léčbě aterosklerózy a diabetu 2. typu

Alena Šmahelová

Diabetologické centrum a 3. Interní gerontometabolická klinika FN a LF UK Hradec Králové

Úvod Přestože by se mohlo zdát, že příznivý efekt metforminu na kardiovaskulární komplikace je v odborných kruzích nejen dobře znám, ale také prakticky využíván, reálná praxe je poněkud jiná. Není pochyb o tom, že zvyšující se výskyt kardiovaskulárních komplikací u diabetiků 2. typu přináší potřebu jejich účinné prevence a léčby. Metformin má v léčbě diabetiků 2. typu pevnou pozici nejen jako...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu