This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2015 Czech edition

Využití metforminu v prevenci a léčbě aterosklerózy a diabetu 2. typu

Alena Šmahelová

Diabetologické centrum a 3. Interní gerontometabolická klinika FN a LF UK Hradec Králové

Úvod Přestože by se mohlo zdát, že příznivý efekt metforminu na kardiovaskulární komplikace je v odborných kruzích nejen dobře znám, ale také prakticky využíván, reálná praxe je poněkud jiná. Není pochyb o tom, že zvyšující se výskyt kardiovaskulárních komplikací u diabetiků 2. typu přináší potřebu jejich účinné prevence a léčby. Metformin má v léčbě diabetiků 2. typu pevnou pozici nejen jako...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu