This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2015 Czech edition

Metformin v léčbě těhotenského diabetu: aktualizovaná metaanalýza

Kitwitee P, Limwattananon S, Limwattananon C, Waleekachonlert O, Ratanachotpanich T, Phimphilai M, Nguyen TV, Pongchaiyakul C.

Diabetology News 3/2015 Czech edition

Cíl Posoudit účinnost metforminu a inzulinu v léčbě těhotných žen s těhotenským diabetem (GDM).   Metody Metaanalýza byla provedena z randomizovaných, kontrolovaných hodnocení porovnávajících metformin a inzulin u GDM. Byla provedena elektronická rešerše s cílem nalézt příslušné studie. Údaje byly syntetizovány pomocí metaanalýzy modelu náhodných efektů. Rovněž byla provedena bayesiánská analýza pro zdůvodnění nejistot v účinnosti terapie.   Výsledky Do závěrečné analýzy bylo zařazeno...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu