This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2015 Czech edition

Metformin v léčbě těhotenského diabetu: aktualizovaná metaanalýza

Kitwitee P, Limwattananon S, Limwattananon C, Waleekachonlert O, Ratanachotpanich T, Phimphilai M, Nguyen TV, Pongchaiyakul C.

Diabetology News 3/2015 Czech edition

Cíl Posoudit účinnost metforminu a inzulinu v léčbě těhotných žen s těhotenským diabetem (GDM).   Metody Metaanalýza byla provedena z randomizovaných, kontrolovaných hodnocení porovnávajících metformin a inzulin u GDM. Byla provedena elektronická rešerše s cílem nalézt příslušné studie. Údaje byly syntetizovány pomocí metaanalýzy modelu náhodných efektů. Rovněž byla provedena bayesiánská analýza pro zdůvodnění nejistot v účinnosti terapie.   Výsledky Do závěrečné analýzy bylo zařazeno...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu