This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2015 Czech edition

Metformin v léčbě těhotenského diabetu: aktualizovaná metaanalýza

Kitwitee P, Limwattananon S, Limwattananon C, Waleekachonlert O, Ratanachotpanich T, Phimphilai M, Nguyen TV, Pongchaiyakul C.

Diabetology News 3/2015 Czech edition

Cíl Posoudit účinnost metforminu a inzulinu v léčbě těhotných žen s těhotenským diabetem (GDM).   Metody Metaanalýza byla provedena z randomizovaných, kontrolovaných hodnocení porovnávajících metformin a inzulin u GDM. Byla provedena elektronická rešerše s cílem nalézt příslušné studie. Údaje byly syntetizovány pomocí metaanalýzy modelu náhodných efektů. Rovněž byla provedena bayesiánská analýza pro zdůvodnění nejistot v účinnosti terapie.   Výsledky Do závěrečné analýzy bylo zařazeno...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu