This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2015 Czech edition

Metformin v léčbě těhotenského diabetu: aktualizovaná metaanalýza

Kitwitee P, Limwattananon S, Limwattananon C, Waleekachonlert O, Ratanachotpanich T, Phimphilai M, Nguyen TV, Pongchaiyakul C.

Diabetology News 3/2015 Czech edition

Cíl Posoudit účinnost metforminu a inzulinu v léčbě těhotných žen s těhotenským diabetem (GDM).   Metody Metaanalýza byla provedena z randomizovaných, kontrolovaných hodnocení porovnávajících metformin a inzulin u GDM. Byla provedena elektronická rešerše s cílem nalézt příslušné studie. Údaje byly syntetizovány pomocí metaanalýzy modelu náhodných efektů. Rovněž byla provedena bayesiánská analýza pro zdůvodnění nejistot v účinnosti terapie.   Výsledky Do závěrečné analýzy bylo zařazeno...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu