This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2015 Czech edition

Nové účinky známých léků

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

Otevíráte další číslo časopisu Diabetology News. Jaro a léto 2015 rozhodně nebyly obdobím, kdy by se v diabetologii nic nedělo. Na kongresech zaznělo mnoho nových témat. Do diabetologie vstupují, nebo brzy vstoupí, nové léky, jak uvádíme ve zprávách z kongresů. Vše v diabetologii se dnes točí kolem kardiovaskulárních efektů antidiabetik, jak těch pozitivních, tak těch neutrálních a negativních. Na kongresech zazněly nové studie na toto...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu