This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2015 Czech edition

Nové účinky známých léků

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

Otevíráte další číslo časopisu Diabetology News. Jaro a léto 2015 rozhodně nebyly obdobím, kdy by se v diabetologii nic nedělo. Na kongresech zaznělo mnoho nových témat. Do diabetologie vstupují, nebo brzy vstoupí, nové léky, jak uvádíme ve zprávách z kongresů. Vše v diabetologii se dnes točí kolem kardiovaskulárních efektů antidiabetik, jak těch pozitivních, tak těch neutrálních a negativních. Na kongresech zazněly nové studie na toto...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu