This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Česká Diabetologie 3/2022

Originální název:
Česká Diabetologie

Datum vydání: 10/2022


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 480 Kč, pro firmy a instituce 720 Kč vč. poštovného a DPH.

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Autor úvodníku tohoto čísla se zamýšlí nad novými možnostmi diabetologie, která se stala oborem spojujícím medicinu, matematiku a techniku, a tak umožňuje např. online sledování glykemie pacientů. Také další příspěvky jsou věnovány této tematice. V prvním z nich je představen intermitentně skenovaný monitoring glykemie jako alternativa ke glukometrům, ve druhém je zdůrazněn význam propracované metodiky sledování a režimové edukace při kardiovaskulárních komplikacíxh obezity. Závěrečný článek nabízí pohled psycholožky zabývající se duševními aspekty chronických nemocí.Obsah

Slovo úvodem
Michal Krčma
 
Intermitentně skenovaná kontinuální monitorace pro každého diabetika
Martina Breburdová
 
HOBIT-FS aneb technologie v léčbě kardiovaskulárních komplikací obezity
Kristýna Koščálová1, 2, Martin Haluzík3, Iva Jakubíková3, Josef Kautzner1
 
Strach z technologií a jak mu čelit
Markéta Zajícová
 

Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o. | Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 | E-mail: info@wemakemedia.cz, www.wemakemedia.cz | IČO: 27656624

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
Členové redakční rady: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.; prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.; prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA; MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.; MUDr. Eva Račická; prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.; prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.; MUDr. Marcela Szabó; doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Odpovědná redaktorka: Lenka Kopačíková, l.kopacikova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Vychází 4x ročně | 5. ročník | ISSN (Print): 2571-0133 / ISSN (On-line): 2694-7242 | Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 23181

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.Partneři projektu