This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 3/2022

HOBIT-FS aneb technologie v léčbě kardiovaskulárních komplikací obezity

Kristýna Koščálová1, 2, Martin Haluzík3, Iva Jakubíková3, Josef Kautzner1

1 Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
2 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
3 Centrum diabetologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Souhrn Obezita a fibrilace síní (FS) představují významnou zátěž pro zdravotnické systémy po celém světě. Existují důkazy, že redukce tělesné hmotnosti snižuje riziko vzniku FS. Je velmi málo dat ohledně účinku cílené intervence a bariatrické chirurgie na snížení tělesné hmotnosti u obézních jedinců po katetrizační ablaci pro FS s rizikem recidivy arytmie a o patofyziologických...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu