This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 3/2022

HOBIT-FS aneb technologie v léčbě kardiovaskulárních komplikací obezity

Kristýna Koščálová1, 2, Martin Haluzík3, Iva Jakubíková3, Josef Kautzner1

1 Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
2 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
3 Centrum diabetologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Souhrn Obezita a fibrilace síní (FS) představují významnou zátěž pro zdravotnické systémy po celém světě. Existují důkazy, že redukce tělesné hmotnosti snižuje riziko vzniku FS. Je velmi málo dat ohledně účinku cílené intervence a bariatrické chirurgie na snížení tělesné hmotnosti u obézních jedinců po katetrizační ablaci pro FS s rizikem recidivy arytmie a o patofyziologických...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu