This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 3/2022

HOBIT-FS aneb technologie v léčbě kardiovaskulárních komplikací obezity

Kristýna Koščálová1, 2, Martin Haluzík3, Iva Jakubíková3, Josef Kautzner1

1 Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
2 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
3 Centrum diabetologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Souhrn Obezita a fibrilace síní (FS) představují významnou zátěž pro zdravotnické systémy po celém světě. Existují důkazy, že redukce tělesné hmotnosti snižuje riziko vzniku FS. Je velmi málo dat ohledně účinku cílené intervence a bariatrické chirurgie na snížení tělesné hmotnosti u obézních jedinců po katetrizační ablaci pro FS s rizikem recidivy arytmie a o patofyziologických...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu