This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 3/2022

HOBIT-FS aneb technologie v léčbě kardiovaskulárních komplikací obezity

Kristýna Koščálová1, 2, Martin Haluzík3, Iva Jakubíková3, Josef Kautzner1

1 Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
2 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
3 Centrum diabetologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Souhrn Obezita a fibrilace síní (FS) představují významnou zátěž pro zdravotnické systémy po celém světě. Existují důkazy, že redukce tělesné hmotnosti snižuje riziko vzniku FS. Je velmi málo dat ohledně účinku cílené intervence a bariatrické chirurgie na snížení tělesné hmotnosti u obézních jedinců po katetrizační ablaci pro FS s rizikem recidivy arytmie a o patofyziologických...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu