This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 3/2022

Slovo úvodem

Michal Krčma

Diabetologické centrum, Úsek endokrinologie a diabetologie, 1. interní klinika FN Plzeň, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova

Když jsem se začal učit diabetologii, naprostá většina pacientů s 1. typem diabetu léčená intenzifikovaným inzulinovým režimem měla nějaký inzulin Rapid, dávkovaný v konstantních dávkách 3× denně, a nějaký inzulin Basal, podávaný ve 22 hodin večer vždy a někdy i v 8 hodin ráno. Pacienti se měřili v průměru 1× denně glukometrem, ti lepší se měřili 2× denně, kdy střídali dvojice před jídlem...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu