This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 3/2022

Slovo úvodem

Michal Krčma

Diabetologické centrum, Úsek endokrinologie a diabetologie, 1. interní klinika FN Plzeň, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova

Když jsem se začal učit diabetologii, naprostá většina pacientů s 1. typem diabetu léčená intenzifikovaným inzulinovým režimem měla nějaký inzulin Rapid, dávkovaný v konstantních dávkách 3× denně, a nějaký inzulin Basal, podávaný ve 22 hodin večer vždy a někdy i v 8 hodin ráno. Pacienti se měřili v průměru 1× denně glukometrem, ti lepší se měřili 2× denně, kdy střídali dvojice před jídlem...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu