This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 3/2022

Strach z technologií a jak mu čelit

Markéta Zajícová

Klinický psycholog, I. lékařská fakulta, Fakultní nemocnice Plzeň

Souhrn Technostres je termín, který se začal objevovat v 80. letech minulého století, a to v souvislosti s rozšířením televizí a počínajícím boomem domácích počítačů. V dnešní době se termín spojuje především s tzv. technoinvazí, tedy situací, kdy se stírá hranice mezi pracovním a osobním životem a prostřednictvím technologie a online platformy se jedinec stává...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu