This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 3/2022

Intermitentně skenovaná kontinuální monitorace pro každého diabetika

Martina Breburdová

I. interní klinika FN Plzeň, Lékařská fakulta v Plzni UK

Souhrn Senzory kontinuální monitorace glykemie se v posledních letech staly neodmyslitelnou součástí léčby pacientů s diabetes mellitus 1. typu. Přinášejí výrazné zlepšení kompenzace diabetu, zvýšení času v cílovém rozmezí a snížení počtu hypoglykemií. Pacienti udávají zlepšení kvality života, zejména díky lepší, rychlejší a jednodušší kontrole nad svým diabetem. Intermitentně skenovaný senzor kontinuální monitorace glykemie (jediným...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu