This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Česká Diabetologie 2/2023

Originální název:
Česká Diabetologie

Datum vydání: 06/2023


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 480 Kč, pro firmy a instituce 720 Kč vč. poštovného a DPH.

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Druhé letošní číslo České diabetologie je zaměřeno především na problematiku využití technologií v péči o pacienty s diabetem a ovlivnění obezity jako významného faktoru působícího na kompenzaci diabetu a výskyt chronických komplikací. Autor prvního článku motivuje k používání senzorů u diabetiků 2. typu jako možnosti odhalení hypo- a hyperglykemie a současně motivace pacientů k dodržování režimových opatření. Další dva příspěvky se již věnují léčbě obezity. První z nich poukazuje na méně zdůrazňované přístupy, ke kterým patří psychologická podpora, behaviorálně kognitivní terapie, úprava diet a fyzická aktivita. Další článek doplňuje předchozí  a zaměřuje se na podávání GLP-1 agonistů, které kromě snížení hmotnosti působí pozitivně také na zlepšení lipidogramu, pokles krevního tlaku a u některých preparátů rovněž na kardiovaskulární a renální komplikace.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o. | Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 | E-mail: info@wemakemedia.cz, www.wemakemedia.cz | IČO: 27656624

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
Členové redakční rady: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.; prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.; prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA; MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.; MUDr. Eva Račická; prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.; prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.; MUDr. Marcela Szabó; doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Odpovědná redaktorka: Darina Tomanová, d.tomanova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Vychází 4x ročně | 6. ročník | ISSN (Print): 2571-0133 / ISSN (On-line): 2694-7242
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 23181

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.Partneři projektu