This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 2/2023

Možnosti léčby obezity u diabetika 2. typu

Iva Jakubíková

Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM), Praha

Souhrn Diabetes mellitus 2. typu a obezita jsou závažná chronická metabolická onemocnění, která spolu úzce souvisejí. Současná pandemie diabezity tvoří významnou socioekonomickou zátěž pro naši společnost a nepříznivě se odráží na mortalitě našich občanů. Naštěstí díky moderním lékům a metabolické chirurgii máme nyní v rukou silné zbraně, jak úspěšně pomoci obézním diabetikům 2. typu zvládnout...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu