This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 2/2023

Možnosti léčby obezity u diabetika 2. typu

Iva Jakubíková

Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM), Praha

Souhrn Diabetes mellitus 2. typu a obezita jsou závažná chronická metabolická onemocnění, která spolu úzce souvisejí. Současná pandemie diabezity tvoří významnou socioekonomickou zátěž pro naši společnost a nepříznivě se odráží na mortalitě našich občanů. Naštěstí díky moderním lékům a metabolické chirurgii máme nyní v rukou silné zbraně, jak úspěšně pomoci obézním diabetikům 2. typu zvládnout...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu