This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 2/2023

Využití monitorace glukózy u diabetiků 2. typu

Michal Dubský

Centrum diabetologie IKEM, Praha

Souhrn Senzorová monitorace hladin glukózy u pacientů s diabetem 1. typu je v dnešní době každodenní praxí. U pacientů s diabetem 2. typu je ale využití těchto technologií teprve na začátku. Velmi důležitá je tzv. profesionální monitorace, kdy je pacientovi senzor nasazen ve zdravotnickém zařízení, a každý si tedy může vyzkoušet benefity senzorové monitorace bezplatně....

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu