This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 2/2023

Využití monitorace glukózy u diabetiků 2. typu

Michal Dubský

Centrum diabetologie IKEM, Praha

Souhrn Senzorová monitorace hladin glukózy u pacientů s diabetem 1. typu je v dnešní době každodenní praxí. U pacientů s diabetem 2. typu je ale využití těchto technologií teprve na začátku. Velmi důležitá je tzv. profesionální monitorace, kdy je pacientovi senzor nasazen ve zdravotnickém zařízení, a každý si tedy může vyzkoušet benefity senzorové monitorace bezplatně....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu