This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 2/2023

Editorial

Martin Haluzík

Centrum diabetologie IKEM, Praha

Vážené kolegyně a kolegové,   je stále více zřejmé, že při péči o pacienty s diabetem jak 1., tak i 2. typu se klade stále větší důraz na využití technologií a také ovlivnění obezity, která je jedním z nejvýznamnějších faktorů působících na kompenzaci diabetu a výskyt chronických komplikací. Senzory k okamžité nebo kontinuální monitoraci glykemie...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu