This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 2/2023

Význam GLP-1 agonistů při ovlivnění obezity u diabetiků 2. typu

Eva Račická

Diabetologická a interní ambulance, Ostrava

Souhrn Obezita je chronická nemoc, která je již nyní považována za závažnou, má charakter celosvětové epidemie. Obezita má za následek vyšší výskyt metabolických onemocnění, zejména diabetu mellitu 2. typu, a vyšší výskyt kardiovaskulárních onemocnění. Obezita je spojena s řadou zdravotních rizik, ovlivňuje invaliditu, délku a kvalitu života, má závažné socioekonomické dopady. Léčba obezity u diabetu mellitu 2. typu by...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu