This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 2/2023

Význam GLP-1 agonistů při ovlivnění obezity u diabetiků 2. typu

Eva Račická

Diabetologická a interní ambulance, Ostrava

Souhrn Obezita je chronická nemoc, která je již nyní považována za závažnou, má charakter celosvětové epidemie. Obezita má za následek vyšší výskyt metabolických onemocnění, zejména diabetu mellitu 2. typu, a vyšší výskyt kardiovaskulárních onemocnění. Obezita je spojena s řadou zdravotních rizik, ovlivňuje invaliditu, délku a kvalitu života, má závažné socioekonomické dopady. Léčba obezity u diabetu mellitu 2. typu by...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu