This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Breast Cancer News 1/2011 Czech edition

Originální název:
Breast Cancer News Czech edition

Datum vydání: 04/2011


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 20

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Editorial nového časopisu Breast Cancer News přináší informace prof. Petruželky o indukční léčbě, následuje pohled chirurga na operaci po neoadjuvanci. Kazuistika prezentuje případ invazivního duktálního ca prsu. Současnosti a budoucnosti cílené neoadjuvance se věnuje další příspěvek. Poznatky z konference v St. Gallen na stejné téma vám přiblížíme v dalším článku. Závěrečné abstrakty seznamují se studií GeparQuinto (bevacizumab, evelorilmus, lapatinib) a se souhrnnou analýzou 2 randomizovaných studií na téma neoadjuvantní chemoterapie a souběžného podávání trastuzumabu.
Tiráž

Tiráž | Breast Cancer News

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Jeseniova 55, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 274 003 333 / Fax: +420 274 003 330 | E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz
Členové redakční rady: prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prim. MUDr. David Feltl, prim. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D., MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.,
MUDr. Libor Kment, prim. MUDr. Katarína Petráková, prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.,
prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D. | Odpovědná redaktorka: Petra Závodná, redakce@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Vychází 3x ročně / 1. ročník / ISSN 1804-8218 | Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 20041Partneři projektu