This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2011 Czech edition

Integrace bevacizumabu, everolimu a lapatinibu do aktuálního režimu neoadjuvantní chemoterapie u primárního karcinomu prsu. Výsledky studie GeparQuinto z pohledu bezpečnosti

Petrelli F, Borgonovo K, Cabiddu M, et al.

Anti-Cancer Drugs 22 (2), 128-35 (únor 2011)

Základní informace: Nemáme dostatek údajů ohledně bezpečnosti kombinace bevacizumabu, everolimu či lapatinibu s adjuvantní chemoterapií karcinomu prsu založenou na podávání antracyklinu a taxanu.   Pacienti a metody: Cílem studie GeparQuinto zaměřené na neoadjuvantní léčbu byl výzkum přidání (i) bevacizumabu ke čtyřem cyklům kombinace epirubicin/cyklofosfamid (EC) následované čtyřmi cykly docetaxelu (Taxotere) u pacientů s nádory bez...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu