This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2011 Czech edition

Integrace bevacizumabu, everolimu a lapatinibu do aktuálního režimu neoadjuvantní chemoterapie u primárního karcinomu prsu. Výsledky studie GeparQuinto z pohledu bezpečnosti

Petrelli F, Borgonovo K, Cabiddu M, et al.

Anti-Cancer Drugs 22 (2), 128-35 (únor 2011)

Základní informace: Nemáme dostatek údajů ohledně bezpečnosti kombinace bevacizumabu, everolimu či lapatinibu s adjuvantní chemoterapií karcinomu prsu založenou na podávání antracyklinu a taxanu.   Pacienti a metody: Cílem studie GeparQuinto zaměřené na neoadjuvantní léčbu byl výzkum přidání (i) bevacizumabu ke čtyřem cyklům kombinace epirubicin/cyklofosfamid (EC) následované čtyřmi cykly docetaxelu (Taxotere) u pacientů s nádory bez...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu