This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2011 Czech edition

Integrace bevacizumabu, everolimu a lapatinibu do aktuálního režimu neoadjuvantní chemoterapie u primárního karcinomu prsu. Výsledky studie GeparQuinto z pohledu bezpečnosti

Petrelli F, Borgonovo K, Cabiddu M, et al.

Anti-Cancer Drugs 22 (2), 128-35 (únor 2011)

Základní informace: Nemáme dostatek údajů ohledně bezpečnosti kombinace bevacizumabu, everolimu či lapatinibu s adjuvantní chemoterapií karcinomu prsu založenou na podávání antracyklinu a taxanu.   Pacienti a metody: Cílem studie GeparQuinto zaměřené na neoadjuvantní léčbu byl výzkum přidání (i) bevacizumabu ke čtyřem cyklům kombinace epirubicin/cyklofosfamid (EC) následované čtyřmi cykly docetaxelu (Taxotere) u pacientů s nádory bez...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu