This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2011 Czech edition

Neoadjuvantní chemoterapie a souběžné podávání trastuzumabu u karcinomu prsu: souhrnná analýza dvou randomizovaných studií

Petrelli F, Borgonovo K, Cabiddu M, et al.

Anti-Cancer Drugs 22 (2), 128-35 (únor 2011)

Cílem této metaanalýzy bylo posoudit přínos souběžného podávání trastuzumabu při neoadjuvantní chemoterapii (založené na podávání antracyklinu a taxanu), a to na základě dvou publikovaných randomizovaných ověřovaných studií.   Pacienti splňující kritéria byli randomizováni k samotné neoadjuvantní chemoterapii nebo k neoadjuvantní chemoterapii se souběžným podáváním trastuzumabu. Byla vypočtena relativní rizika (RR) s intervaly 95% spolehlivosti pro...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu