This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2011 Czech edition

Neoadjuvantní chemoterapie a souběžné podávání trastuzumabu u karcinomu prsu: souhrnná analýza dvou randomizovaných studií

Petrelli F, Borgonovo K, Cabiddu M, et al.

Anti-Cancer Drugs 22 (2), 128-35 (únor 2011)

Cílem této metaanalýzy bylo posoudit přínos souběžného podávání trastuzumabu při neoadjuvantní chemoterapii (založené na podávání antracyklinu a taxanu), a to na základě dvou publikovaných randomizovaných ověřovaných studií.   Pacienti splňující kritéria byli randomizováni k samotné neoadjuvantní chemoterapii nebo k neoadjuvantní chemoterapii se souběžným podáváním trastuzumabu. Byla vypočtena relativní rizika (RR) s intervaly 95% spolehlivosti pro...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu