This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2011 Czech edition

Neoadjuvantní chemoterapie a souběžné podávání trastuzumabu u karcinomu prsu: souhrnná analýza dvou randomizovaných studií

Petrelli F, Borgonovo K, Cabiddu M, et al.

Anti-Cancer Drugs 22 (2), 128-35 (únor 2011)

Cílem této metaanalýzy bylo posoudit přínos souběžného podávání trastuzumabu při neoadjuvantní chemoterapii (založené na podávání antracyklinu a taxanu), a to na základě dvou publikovaných randomizovaných ověřovaných studií.   Pacienti splňující kritéria byli randomizováni k samotné neoadjuvantní chemoterapii nebo k neoadjuvantní chemoterapii se souběžným podáváním trastuzumabu. Byla vypočtena relativní rizika (RR) s intervaly 95% spolehlivosti pro...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu