This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2011 Czech edition

Cílená neoadjuvantní léčba karcinomu prsu – současnost a budoucnost

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ, Brno

Úvod Hlavním cílem neoadjuvantní systémové léčby karcinomu prsu je zlepšení operability a dosažení lepšího kosmetického efektu parciální mastektomií. Při volbě druhu systémové léčby je potřeba vzít v úvahu prediktivní markery odpovědi na systémovou léčbu. Prediktorem odpovědi na hormonální léčbu je přítomnost estrogenových (ER) a progesteronových (PR) receptorů, prediktorem odpovědi na chemoterapii je vyšší proliferace nádoru...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu