This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2011 Czech edition

Cílená neoadjuvantní léčba karcinomu prsu – současnost a budoucnost

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ, Brno

Úvod Hlavním cílem neoadjuvantní systémové léčby karcinomu prsu je zlepšení operability a dosažení lepšího kosmetického efektu parciální mastektomií. Při volbě druhu systémové léčby je potřeba vzít v úvahu prediktivní markery odpovědi na systémovou léčbu. Prediktorem odpovědi na hormonální léčbu je přítomnost estrogenových (ER) a progesteronových (PR) receptorů, prediktorem odpovědi na chemoterapii je vyšší proliferace nádoru...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu