This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2011 Czech edition

Cílená neoadjuvantní léčba karcinomu prsu – současnost a budoucnost

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ, Brno

Úvod Hlavním cílem neoadjuvantní systémové léčby karcinomu prsu je zlepšení operability a dosažení lepšího kosmetického efektu parciální mastektomií. Při volbě druhu systémové léčby je potřeba vzít v úvahu prediktivní markery odpovědi na systémovou léčbu. Prediktorem odpovědi na hormonální léčbu je přítomnost estrogenových (ER) a progesteronových (PR) receptorů, prediktorem odpovědi na chemoterapii je vyšší proliferace nádoru...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu