This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2011 Czech edition

Experti v St. Gallen diskutovali o (neo)adjuvantní léčbě HER2 pozitivních nádorů

Redakce

Breast Cancer News

19. 3. 2011 skončila 12th International St. Gallen Breast Cancer Conference. Stalo se již pravidlem, že během této konference se sejde panel expertů, aby aktualizovali doporučení pro diagnostiku a léčbu časného karcinomu prsu. Za předsednictví Arona Goldhirsche a Williama Wooda se letos této problematice věnovalo 49 odborníků.   Část jednání byla věnována léčbě HER2 pozitivních...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu