This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2011 Czech edition

Experti v St. Gallen diskutovali o (neo)adjuvantní léčbě HER2 pozitivních nádorů

Redakce

Breast Cancer News

19. 3. 2011 skončila 12th International St. Gallen Breast Cancer Conference. Stalo se již pravidlem, že během této konference se sejde panel expertů, aby aktualizovali doporučení pro diagnostiku a léčbu časného karcinomu prsu. Za předsednictví Arona Goldhirsche a Williama Wooda se letos této problematice věnovalo 49 odborníků.   Část jednání byla věnována léčbě HER2 pozitivních...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu