This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2011 Czech edition

Experti v St. Gallen diskutovali o (neo)adjuvantní léčbě HER2 pozitivních nádorů

Redakce

Breast Cancer News

19. 3. 2011 skončila 12th International St. Gallen Breast Cancer Conference. Stalo se již pravidlem, že během této konference se sejde panel expertů, aby aktualizovali doporučení pro diagnostiku a léčbu časného karcinomu prsu. Za předsednictví Arona Goldhirsche a Williama Wooda se letos této problematice věnovalo 49 odborníků.   Část jednání byla věnována léčbě HER2 pozitivních...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu