This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Breast Cancer News 1/2024 Czech edition

Originální název:
Breast Cancer News

Datum vydání: 04/2024


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V editorialu shrnuje dr. Martina Zimovjanová změny a úspěchy na poli výzkumu a léčby nemocných s karcinomem prsu a vypichuje, že v nyní je léčba více než kdy dříve personalizovaná. Dr. Zuzana Bielčiková se ve svém příspěvku věnuje aktuální léčbě HER2 pozitivního pokročilého karcinomu prsu a zmiňuje především preparáty trastuzumab deruxtekan a tukatinib. Klinické zkušenosti s trastuzumab deruxtekanem v komplexním onkologickém centru v MOÚ v Brně popisuje dr. Marta Krásenská. V posledním příspěvku s názvem MammaPrint se vyšetřuje v Brně shrnuje prof. Petra Tesařová příspěvky z minikolokvia o problematice genomového testování, které proběhlo v rámci letošního kongresu PragueONCO.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 1583/24, 120 00 Praha 2, Česká republika ¦ IČ: 27656624
Tel.: + 420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz ¦ WEB: www.wemakemedia.cz
Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Členové redakční rady: prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, doc. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D., MUDr. Pavel Jandík, Ph.D., MUDr. Libor Kment, MUDr. Katarína Petráková, Ph.D., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.
Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz
Jazykové redaktorky: PhDr. Alena Palčová, Mgr. Petra Schmidová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.
Vychází 2× ročně ¦ 14. ročník ¦ ISSN (tištěné vydání): 1804-8218, ISSN (on-line vydání): 2694-7293
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 20041Partneři projektu