This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2024 Czech edition

MammaPrint se vyšetřuje v Brně

Petra Tesařová

přednosta Ústavu radiační onkologie FNB a 1. LF UK a Onkologická klinika VFN v Praze

Ve čtvrtek 25. ledna 2024 proběhlo v rámci kongresu PragueONCO minikolokvium podpořené společností LERAM diagnostic s názvem Problematika genomového testování – co můžeme, co musíme a co chceme? Klíčová slova: minikolokvium, genomové testy, MammaPrint   Zahájení a úvodu se ujala prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc., dále vystoupila se svým příspěvkem MUDr. Markéta Palácová – Prognostické faktory při volbě adjuvantní léčby u karcinomu...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu