This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2024 Czech edition

EDITORIAL

Martina Zimovjanová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Vážené kolegyně, vážení kolegové,   díky systematickému výzkumu a inovacím se otevírají nové možnosti, které pomáhají měnit prognózu nemocných s časným i pokročilým karcinomem prsu. Precizní a personalizovaná léčba se stává klíčovým faktorem v boji proti tomuto častému a závažnému onemocnění. Terapie karcinomu prsu se neustále vyvíjí, optimalizuje (eskalace u rizikových nemocných vs. deeskalace u...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu