This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2024 Czech edition

Klinické zkušenosti s trastuzumab deruxtekanem

Marta Krásenská

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Souhrn Trastuzumab deruxtekan je konjugát protilátka-léčivo druhé generace. Představuje vysoce inovativní léčbu, která je v současné době indikována v léčbě metastatického karcinomu prsu s nadměrnou expresí HER2 receptoru, HER2-low onemocnění, karcinomu plic a žaludku. Text se věnuje jeho postavení v léčbě karcinomu prsu, nežádoucím účinkům včetně obávané plicní toxicity a jejich řešení. Dále popisuje dosavadní...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu