This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2024 Czech edition

Léčba HER2 pozitivního pokročilého karcinomu prsu v roce 2024

Zuzana Bielčiková

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK Praha

Souhrn V léčebných guidelines HER2 pozitivního pokročilého karcinomu prsu jsou původní anti-HER2 preparáty 1. a 2. generace – trastuzumab, lapatinib, pertuzumab, trastuzumab emtamsin – postupně vytlačovány účinnějšími alternativami. Trastuzumab deruxtekan je lékový konjugát, který je na základě studie DESTINY-Breast03 schválen a hrazen pro léčbu HER2+ pokročilého karcinomu prsu předléčeného minimálně jednou linií paliativní léčby, anebo...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu