This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Antiemetics News 1/2014 Czech edition

Originální název:
Antiemetics News Czech edition

Datum vydání: 11/2014


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 16

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Pro toto číslo časopisu Antiemetics News shrnula MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D., zásady antiemetické léčby v pneumoonkologii a MUDr. Viktor Maňásek pojednal o antiemetické profylaxi a podpoře v prevenci nežádoucích účinků protinádorové léčby. Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc., napsal článek o roli aprepitantu v antiemetické profylaxi z perspektivy doporučených postupů a úhradového omezení.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Orlická 9, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz

Členové redakční rady: prim. MUDr. Jana Prausová, prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.,
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. ¦ Odpovědná redaktorka: Ing. Alena Hrušková, a.hruskova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2x ročně / 4. ročník / ISSN 1804-8226 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 20042Komerce

Partneři projektu