This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2014 Czech edition

Antiemetická profylaxe a nutriční podpora – partneři v prevenci nežádoucích účinků protinádorové léčby

Viktor Maňásek

Oddělení onkologie, nemocnice Nový Jičín

V průběhu protinádorové terapie je pacient vystaven celé řadě faktorů, které znemožňují adekvátní příjem stravy. Co by nás mělo zajímat ve vztahu k nutrici u nového pacienta před zahájením protinádorové terapie? V první řadě musíme být schopni stanovit, je-li u pacienta přítomna malnutrice, anebo je v riziku jejího rozvoje. Nepostradatelným nástrojem je v této situaci nutriční screening, který nám stratifikuje pacienty dle míry...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu