This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2014 Czech edition

Antiemetická profylaxe a nutriční podpora – partneři v prevenci nežádoucích účinků protinádorové léčby

Viktor Maňásek

Oddělení onkologie, nemocnice Nový Jičín

V průběhu protinádorové terapie je pacient vystaven celé řadě faktorů, které znemožňují adekvátní příjem stravy. Co by nás mělo zajímat ve vztahu k nutrici u nového pacienta před zahájením protinádorové terapie? V první řadě musíme být schopni stanovit, je-li u pacienta přítomna malnutrice, anebo je v riziku jejího rozvoje. Nepostradatelným nástrojem je v této situaci nutriční screening, který nám stratifikuje pacienty dle míry...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu