This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2014 Czech edition

Antiemetická profylaxe a nutriční podpora – partneři v prevenci nežádoucích účinků protinádorové léčby

Viktor Maňásek

Oddělení onkologie, nemocnice Nový Jičín

V průběhu protinádorové terapie je pacient vystaven celé řadě faktorů, které znemožňují adekvátní příjem stravy. Co by nás mělo zajímat ve vztahu k nutrici u nového pacienta před zahájením protinádorové terapie? V první řadě musíme být schopni stanovit, je-li u pacienta přítomna malnutrice, anebo je v riziku jejího rozvoje. Nepostradatelným nástrojem je v této situaci nutriční screening, který nám stratifikuje pacienty dle míry...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu