This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2014 Czech edition

Hodně muziky za relativně málo peněz

Tomáš Svoboda

KOC FN Plzeň

Ještě před nedávnými dny se zdálo, že éra klasické chemoterapie nenávratně končí a většina nádorů bude léčena mnohem účinněji, úspěšněji a s menší toxicitou na základě přesného cílení některé ze struktur, u kterých bylo předpokládáno, že jejich význam v kancerogenezi, nádorovém dělení a šíření je zcela zásadní. Postupně se však ukazuje, že příroda – v našem případě, bohužel, v podobě nežádoucích změn, jež klienty...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu