This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2014 Czech edition

Hodně muziky za relativně málo peněz

Tomáš Svoboda

KOC FN Plzeň

Ještě před nedávnými dny se zdálo, že éra klasické chemoterapie nenávratně končí a většina nádorů bude léčena mnohem účinněji, úspěšněji a s menší toxicitou na základě přesného cílení některé ze struktur, u kterých bylo předpokládáno, že jejich význam v kancerogenezi, nádorovém dělení a šíření je zcela zásadní. Postupně se však ukazuje, že příroda – v našem případě, bohužel, v podobě nežádoucích změn, jež klienty...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu