This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2014 Czech edition

Hodně muziky za relativně málo peněz

Tomáš Svoboda

KOC FN Plzeň

Ještě před nedávnými dny se zdálo, že éra klasické chemoterapie nenávratně končí a většina nádorů bude léčena mnohem účinněji, úspěšněji a s menší toxicitou na základě přesného cílení některé ze struktur, u kterých bylo předpokládáno, že jejich význam v kancerogenezi, nádorovém dělení a šíření je zcela zásadní. Postupně se však ukazuje, že příroda – v našem případě, bohužel, v podobě nežádoucích změn, jež klienty...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu