This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2014 Czech edition

Úloha aprepitantu v antiemetické profylaxi z perspektivy doporučených postupů a úhradového omezení

Miroslav Tomíška

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brnoerní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

Souhrn Aprepitant, inhibitor substance P na NK1 receptorech se silným antiemetickým účinkem u nemocných léčených chemoterapií, je dnes podle mezinárodních standardních doporučení indikován v rámci trojkombinace s inhibitorem serotoninových receptorů a dexametazonem k primární profylaxi u nemocných s vysoce emetogenní cytotoxickou terapií, k níž se nyní řadí i kombinace antracyklinu s cyklofosfamidem (AC). Kombinace s aprepitantem významně zvyšuje antiemetickou účinnost zejména v opožděné fázi po aplikaci chemoterapie, a to proti...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu