This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2014 Czech edition

Úloha aprepitantu v antiemetické profylaxi z perspektivy doporučených postupů a úhradového omezení

Miroslav Tomíška

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brnoerní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

Souhrn Aprepitant, inhibitor substance P na NK1 receptorech se silným antiemetickým účinkem u nemocných léčených chemoterapií, je dnes podle mezinárodních standardních doporučení indikován v rámci trojkombinace s inhibitorem serotoninových receptorů a dexametazonem k primární profylaxi u nemocných s vysoce emetogenní cytotoxickou terapií, k níž se nyní řadí i kombinace antracyklinu s cyklofosfamidem (AC). Kombinace s aprepitantem významně zvyšuje antiemetickou účinnost zejména v opožděné fázi po aplikaci chemoterapie, a to proti...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu