This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2014 Czech edition

Úloha aprepitantu v antiemetické profylaxi z perspektivy doporučených postupů a úhradového omezení

Miroslav Tomíška

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brnoerní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

Souhrn Aprepitant, inhibitor substance P na NK1 receptorech se silným antiemetickým účinkem u nemocných léčených chemoterapií, je dnes podle mezinárodních standardních doporučení indikován v rámci trojkombinace s inhibitorem serotoninových receptorů a dexametazonem k primární profylaxi u nemocných s vysoce emetogenní cytotoxickou terapií, k níž se nyní řadí i kombinace antracyklinu s cyklofosfamidem (AC). Kombinace s aprepitantem významně zvyšuje antiemetickou účinnost zejména v opožděné fázi po aplikaci chemoterapie, a to proti...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu