This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2014 Czech edition

Zásady antiemetické léčby v pneumoonkologii

Gabriela Krákorová

Klinika pneumologie a ftizeologie FN Plzeň

Bronchogenní karcinom je v České republice nejčastější malignitou u mužů a třetí nejčastější malignitou u žen. Většina případů je diagnostikována již v pokročilém stadiu onemocnění, kdy není možné nádor řešit jeho operačním odstraněním vůbec, či jen při použití multimodalitního přístupu, jehož součástí jsou kromě resekce chemoterapie i radioterapie. V případě generalizace onemocnění je chemoterapie rovněž zásadní léčebnou modalitou, pokud je k ní nemocný...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu