This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2014 Czech edition

Zásady antiemetické léčby v pneumoonkologii

Gabriela Krákorová

Klinika pneumologie a ftizeologie FN Plzeň

Bronchogenní karcinom je v České republice nejčastější malignitou u mužů a třetí nejčastější malignitou u žen. Většina případů je diagnostikována již v pokročilém stadiu onemocnění, kdy není možné nádor řešit jeho operačním odstraněním vůbec, či jen při použití multimodalitního přístupu, jehož součástí jsou kromě resekce chemoterapie i radioterapie. V případě generalizace onemocnění je chemoterapie rovněž zásadní léčebnou modalitou, pokud je k ní nemocný...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu