This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2014 Czech edition

Zásady antiemetické léčby v pneumoonkologii

Gabriela Krákorová

Klinika pneumologie a ftizeologie FN Plzeň

Bronchogenní karcinom je v České republice nejčastější malignitou u mužů a třetí nejčastější malignitou u žen. Většina případů je diagnostikována již v pokročilém stadiu onemocnění, kdy není možné nádor řešit jeho operačním odstraněním vůbec, či jen při použití multimodalitního přístupu, jehož součástí jsou kromě resekce chemoterapie i radioterapie. V případě generalizace onemocnění je chemoterapie rovněž zásadní léčebnou modalitou, pokud je k ní nemocný...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu