This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2014 Czech edition

Zásady antiemetické léčby v pneumoonkologii

Gabriela Krákorová

Klinika pneumologie a ftizeologie FN Plzeň

Bronchogenní karcinom je v České republice nejčastější malignitou u mužů a třetí nejčastější malignitou u žen. Většina případů je diagnostikována již v pokročilém stadiu onemocnění, kdy není možné nádor řešit jeho operačním odstraněním vůbec, či jen při použití multimodalitního přístupu, jehož součástí jsou kromě resekce chemoterapie i radioterapie. V případě generalizace onemocnění je chemoterapie rovněž zásadní léčebnou modalitou, pokud je k ní nemocný...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu