This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Antiemetics News 1/2012 Czech edition

Originální název:
Antiemetics News Czech edition

Datum vydání: 01/2012


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 16

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatnéTiráž

Tiráž | Antiemetics News
Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Jeseniova 55, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 274 003 333 / Fax: +420 274 003 330 | E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz
Členové redakční rady: prim. MUDr. Jana Prausová, prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.,
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. | Odpovědná redaktorka: Petra Závodná, redakce@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.
Vychází 2x ročně / 2. ročník / ISSN 1804-8226 | Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 20042Partneři projektu