This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2012 Czech edition

Profylaktická antiemetická léčba v praxi onkologického stacionáře radioterapeuticko-onkologického oddělení FN Motol

Pěva Vraštilová

Stacionář radioterapeticko-onkologického oddělení FN Motol, Praha

Úvod Účinná profylaxe nevolnosti a zvracení po podání protinádorové chemoterapie (chemotherapy induced nausea and vomiting – CINV) a radioterapie (radiotherapy induced nausea and vomiting – RINV) je velice důležitou součástí onkologické léčby, rozhodující nejen o kvalitě života pacienta v jejím průběhu, ale i o jejím zdárném dokončení.   Setrony 1. a 2. generace Uvádí se, že 70-80 % pacientů léčených chemoterapií trpí zvracením a nevolností....

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu