This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2012 Czech edition

Profylaktická antiemetická léčba v praxi onkologického stacionáře radioterapeuticko-onkologického oddělení FN Motol

Pěva Vraštilová

Stacionář radioterapeticko-onkologického oddělení FN Motol, Praha

Úvod Účinná profylaxe nevolnosti a zvracení po podání protinádorové chemoterapie (chemotherapy induced nausea and vomiting – CINV) a radioterapie (radiotherapy induced nausea and vomiting – RINV) je velice důležitou součástí onkologické léčby, rozhodující nejen o kvalitě života pacienta v jejím průběhu, ale i o jejím zdárném dokončení.   Setrony 1. a 2. generace Uvádí se, že 70-80 % pacientů léčených chemoterapií trpí zvracením a nevolností....

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu