This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2012 Czech edition

Profylaktická antiemetická léčba v praxi onkologického stacionáře radioterapeuticko-onkologického oddělení FN Motol

Pěva Vraštilová

Stacionář radioterapeticko-onkologického oddělení FN Motol, Praha

Úvod Účinná profylaxe nevolnosti a zvracení po podání protinádorové chemoterapie (chemotherapy induced nausea and vomiting – CINV) a radioterapie (radiotherapy induced nausea and vomiting – RINV) je velice důležitou součástí onkologické léčby, rozhodující nejen o kvalitě života pacienta v jejím průběhu, ale i o jejím zdárném dokončení.   Setrony 1. a 2. generace Uvádí se, že 70-80 % pacientů léčených chemoterapií trpí zvracením a nevolností....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu