This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2012 Czech edition

Fosaprepitant podávaný v jediné dávce v rámci prevence chemoterapií navozené nauzey a zvracení při terapii cisplatinou: randomizovaný, dvojitě zaslepený studijní protokol – EASE

Steven Grunberg, Daniel Chua, Anish Maru, José Dinis, Suzanne DeVandry, Judith A. Boice, James S. Hardwick, Elizabeth Beckford, Arlene Taylor, Alexandra Carides, Fausto Roila a Jørn Herrstedt

University of Vermont, Burlington, Vermont, USA; University of Hong Kong, Hong Kong Special Administrative Region, Čínská lidová republika; SEAROC Cancer Centre, Jaipur, Rajasthan, Indie; Portuguese Oncology Institute, Porto, Portugalsko; Merck Research Laboratories, Upper Gwynedd, Pensylvánie, USA; Merck Research Laboratories, Rahway, New Jersey, USA; Santa Maria Hospital, Terni, Itálie; Odense University Hospital, Odense, Dánsko.

J Clin Oncol 29. 10.1200/JCO.2010.31.7859   Cíl Přidání aprepitantu, antagonisty receptoru pro neurokinin-1 (neurokinin-1 receptor antagonist – NK1RA), k ondansetronu a dexametazonu vede k posílení prevence chemoterapií navozené nauzey/zvracení (chemotherapy-induced nausea/vomiting – CINV), a to zejména v pozdní fázi (delayed phase – DP; v odstupu 25 až 120 hodin). Doporučované antiemetické režimy proto zahrnují podávání...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu