This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2012 Czech edition

Doporučené postupy v antiemetické léčbě

Jiří Vorlíček

předseda České onkologické společnosti ČLS JEP

Jak je dodržujeme, proč jsou důležité a co omezuje jejich používání Výskyt nevolnosti a zvracení po protinádorové léčbě bývá odborným personálem často podhodnocován, zejména pokud se týká opožděných potíží a mnohočetných cyklů léčby. Proto právě zde má význam preventivní přístup s důslednou antiemetickou profylaxí podle standardních doporučení, která jsou dnes již k dispozici. Tato doporučení...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu