This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2012 Czech edition

Doporučené postupy v antiemetické léčbě

Jiří Vorlíček

předseda České onkologické společnosti ČLS JEP

Jak je dodržujeme, proč jsou důležité a co omezuje jejich používání Výskyt nevolnosti a zvracení po protinádorové léčbě bývá odborným personálem často podhodnocován, zejména pokud se týká opožděných potíží a mnohočetných cyklů léčby. Proto právě zde má význam preventivní přístup s důslednou antiemetickou profylaxí podle standardních doporučení, která jsou dnes již k dispozici. Tato doporučení...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu