This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2012 Czech edition

Antiemetická profylaxe aprepitantem u pneumoonkologicky nemocných

Krejčí J,1 Doležal J,1 Zatloukal P,1 Patlejchová L.2

1 Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, Nemocnice Na Bulovce, Praha
2 Radiodiagnostická klinika, Nemocnice Na Bulovce, Praha

Souhrn Antiemetikum aprepitant (Emend®) je selektivní antagonista s vysokou afinitou k neurokinázovému receptoru lidské substance P. Jedná se o velice účinné antiemetikum využívané často u nemocných léčených cytostatickou léčbou na bázi platiny. V naší práci jsou prezentovány dvě kasuistiky pacientů s nádorovým onemocněním, kterým jsme podávali chemoterapii s antiemetickou medikací doplněnou o aprepitant. Ten umožnil léčbu nepřerušit, a přispěl tak k prodloužení doby do progrese a k delšímu přežití s dobrou...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu