This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2012 Czech edition

Antiemetická profylaxe aprepitantem u pneumoonkologicky nemocných

Krejčí J,1 Doležal J,1 Zatloukal P,1 Patlejchová L.2

1 Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, Nemocnice Na Bulovce, Praha
2 Radiodiagnostická klinika, Nemocnice Na Bulovce, Praha

Souhrn Antiemetikum aprepitant (Emend®) je selektivní antagonista s vysokou afinitou k neurokinázovému receptoru lidské substance P. Jedná se o velice účinné antiemetikum využívané často u nemocných léčených cytostatickou léčbou na bázi platiny. V naší práci jsou prezentovány dvě kasuistiky pacientů s nádorovým onemocněním, kterým jsme podávali chemoterapii s antiemetickou medikací doplněnou o aprepitant. Ten umožnil léčbu nepřerušit, a přispěl tak k prodloužení doby do progrese a k delšímu přežití s dobrou...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu