This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2012 Czech edition

Antiemetická profylaxe aprepitantem u pneumoonkologicky nemocných

Krejčí J,1 Doležal J,1 Zatloukal P,1 Patlejchová L.2

1 Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, Nemocnice Na Bulovce, Praha
2 Radiodiagnostická klinika, Nemocnice Na Bulovce, Praha

Souhrn Antiemetikum aprepitant (Emend®) je selektivní antagonista s vysokou afinitou k neurokinázovému receptoru lidské substance P. Jedná se o velice účinné antiemetikum využívané často u nemocných léčených cytostatickou léčbou na bázi platiny. V naší práci jsou prezentovány dvě kasuistiky pacientů s nádorovým onemocněním, kterým jsme podávali chemoterapii s antiemetickou medikací doplněnou o aprepitant. Ten umožnil léčbu nepřerušit, a přispěl tak k prodloužení doby do progrese a k delšímu přežití s dobrou...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu