This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2012 Czech edition

Antiemetická profylaxe aprepitantem u pneumoonkologicky nemocných

Krejčí J,1 Doležal J,1 Zatloukal P,1 Patlejchová L.2

1 Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, Nemocnice Na Bulovce, Praha
2 Radiodiagnostická klinika, Nemocnice Na Bulovce, Praha

Souhrn Antiemetikum aprepitant (Emend®) je selektivní antagonista s vysokou afinitou k neurokinázovému receptoru lidské substance P. Jedná se o velice účinné antiemetikum využívané často u nemocných léčených cytostatickou léčbou na bázi platiny. V naší práci jsou prezentovány dvě kasuistiky pacientů s nádorovým onemocněním, kterým jsme podávali chemoterapii s antiemetickou medikací doplněnou o aprepitant. Ten umožnil léčbu nepřerušit, a přispěl tak k prodloužení doby do progrese a k delšímu přežití s dobrou...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu