This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2015 Slovak edition

Správa z kongresu ASCO-GI

Vladimír Malec

Onkologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

30. mája až 3. júna 2014 sa konal v americkom Chicagu v Illinois 50. výročný kongres ASCO. Pokiaľ ide o gastrointestinálne malignity, pomerne dobre boli vymedzené štandardné postupy v liečbe kolorektálneho karcinómu, potvrdil sa aj prínos predoperačnej liečby u esofageálneho karcinómu, ohľadne liečby karcinómu pankreasu je však zatiaľ veľa kontroverzných názorov a podobne ako pri karcinóme žlčníka panuje určitý skepticizmus.  ...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé tohtoročné číslo časopisu Cystická fibróza

Antiinfectives News č. 2/2023

30 | 10 | 2023

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného časopisu Antiinfectives News, ktoré ponúkne tri kazuistiky a dve správy z kongresu.
Partneři projektu