This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Colorectal News 1/2015 Slovak edition

Originálny názov:
Colorectal News Slovak edition

Dátum vydania: 04/2015


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 20

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Pre toto číslo slovenskej verzie časopisu Colorectal News pripravil prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., prehľadový článok o angiogenéze v zdraví, chorobe a liečbe, MUDr. Vladimír Malec, PhD., spísal správu z konferencie ASCO, ktorá prebehla 30. mája až 3. júna 2014 v americkom Chicagu, v ktorej sa zameral na problematiku gastrointestinálnych nádorov. Číslo uzatvára prehľadový článok kolektívu autorov pod vedením doc. MUDr. Luboša Holubca, PhD., MBA, o nových možnostiach liečby kolorektálneho karcinómu.Obsah

Historický progres liečby metastatického kolorektálneho karcinómu
Tomáš Šálek
 
Angiogenéza v zdraví, chorobe a liečbe
Stanislav Špánik
 
Správa z kongresu ASCO-GI
Vladimír Malec
 
Nová možnost léčby karcinomu kolorekta
1,2 Luboš Holubec, 2 Václav Liška, 1 Jindřich Fínek
 

Tiráž

Členovia redakčnej rady: doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc., MUDr. Vladimír Malec, PhD., doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc., MUDr. Tomáš Šálek,
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc. ¦ Zodpovedná redaktorka: Ing. Ivana Šmajdová, i.smajdova@wemakemedia.sk
Jazyková redaktorka: Mgr. Jarmila Fundárková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. ¦ Vychádza 2x ročne / 1. Ročník / ISSN 1339-9314 ¦ Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5172/15

 

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk

Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a inzerátov.Partneři projektu