This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2015 Slovak edition

Angiogenéza v zdraví, chorobe a liečbe

Stanislav Špánik

Interná – onkologická klinika, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava, I. Onkologická klinika LFUK Bratislava

Abstrakt Angiogenéza predstavuje rast a novotvorbu ciev. Je nevyhnutná pre rast normálnych štruktúr organizmu, opravu a hojenie poškodených tkanív a orgánov. Nerovnováha v tomto procese spôsobuje mnoho ochorení ako sú zápaly, nádory, ischémie, infekcie a poruchy imunity. V súčasnosti sa v liečbe malígnych ochorení čoraz viac využívajú rôzne anti-angiogénne látky. Väčšina využíva mechanizmus cielenej inhibície vaskulárneho endotelového rastového faktora (vascular endothelial growth...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé tohtoročné číslo časopisu Cystická fibróza

Antiinfectives News č. 2/2023

30 | 10 | 2023

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného časopisu Antiinfectives News, ktoré ponúkne tri kazuistiky a dve správy z kongresu.
Partneři projektu