This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2023 Slovak edition

Rozhovor

Redakcia

Breast Cancer News 1/2023 Slovak edition

Je v prvom rade lekár a špičkový onkológ. Svoj študijný, pracovný aj rodinný život strávil a trávi v Košiciach. Roky pôsobí ako prednosta kliniky rádioterapie a onkológie, ďalej je riaditeľom pre vedu, výskum a vzdelávanie, a to všetko vo Východoslovenskom onkologickom ústave, ktorý 1. 7. 2023 oslávil 20. výročie svojho založenia. Pri príležitosti tohto významného...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu