This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2023 Slovak edition

Rozhovor

Redakcia

Breast Cancer News 1/2023 Slovak edition

Je v prvom rade lekár a špičkový onkológ. Svoj študijný, pracovný aj rodinný život strávil a trávi v Košiciach. Roky pôsobí ako prednosta kliniky rádioterapie a onkológie, ďalej je riaditeľom pre vedu, výskum a vzdelávanie, a to všetko vo Východoslovenskom onkologickom ústave, ktorý 1. 7. 2023 oslávil 20. výročie svojho založenia. Pri príležitosti tohto významného...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé tohtoročné číslo časopisu Cystická fibróza

Antiinfectives News č. 2/2023

30 | 10 | 2023

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného časopisu Antiinfectives News, ktoré ponúkne tri kazuistiky a dve správy z kongresu.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 2/2023

30 | 10 | 2023

Chystáme druhé tohtoročné vydanie časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou, ktorý pripravujeme v spolupráci s Úniou ROSKA.
Partneři projektu