This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Multiple Sclerosis News 2/2019 Slovak edition

Originálny názov:
Multiple Sclerosis News Slovak edition

Dátum vydania: 11/2019


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 24

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Prvý príspevok približuje možnosti diagnostiky neurogénnej dysfunkcie močových ciest vrátane tabuliek terapeutických možností. Interferón beta v liečbe tehotných a dojčiacich pacientok s RS pripomína nasledujúci článok. Ďalej vás zoznámime s alternatívnymi postupmi vyšetrenia mozgomiešneho moku ako základného diagnostického výkonu. Nasledujú najnovšie výsledky dlhodobých štúdií kladribínu, jeho účinku a bezpečnosti. Záverečný príspevok prináša problematiku RS z pohľadu psychologičky so skúsenosťami s pacientmi z RS centra.
Tiráž

Multiple Sclerosis News

Predseda redakčnej rady: doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc. ¦ Členovia redakčnej rady: MUDr. Darina Slezáková, PhD., MUDr. Ivana Kaderková
Ročník 5 ¦ 2019 ¦ číslo 2
November 2019 ¦ vychádza 2× ročne

Multiple Sclerosis News (online) ISSN 2644-6901
Multiple Sclerosis News (tlačené vydanie) ISSN 1339-9322
Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5171/15

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk

Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a inzerátov.Partneři projektu