This site is intended for healthcare professionals

Milí naši čitatelia,

Vladimír Donáth

II. Neurologická klinika SZU Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

stretávame sa pri ďalšom čísle MS News. Všetci vieme, že problematika sclerosis multiplex (SM) je veľmi dynamická. Prichádzajú nové lieky, zavádzajú sa nové postupy a prístupy. Zaviedla sa istá štandardizácia diagnostických a liečebných prístupov, ktorá na jednej strane môže pomôcť neurológom pri rozhodovaní o liečbe a na druhej strane ich udržuje v rámci medicíny dôkazov. Aktívnym prístupom neurologickej a rádiologickej spoločnosti sa etabloval...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu