This site is intended for healthcare professionals

Milí naši čitatelia,

Vladimír Donáth

II. Neurologická klinika SZU Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

stretávame sa pri ďalšom čísle MS News. Všetci vieme, že problematika sclerosis multiplex (SM) je veľmi dynamická. Prichádzajú nové lieky, zavádzajú sa nové postupy a prístupy. Zaviedla sa istá štandardizácia diagnostických a liečebných prístupov, ktorá na jednej strane môže pomôcť neurológom pri rozhodovaní o liečbe a na druhej strane ich udržuje v rámci medicíny dôkazov. Aktívnym prístupom neurologickej a rádiologickej spoločnosti sa etabloval...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu