This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Multiple Sclerosis News 2/2022 Slovak edition

Originálny názov:
Multiple Sclerosis News Slovak edition

Dátum vydania: 11/2022


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 20

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Jesenné číslo vám prináša súbor vysokoodborných článkov na tému sclerosis multiplex (SM). Ema Kantorová vo svojom príspevku upozorňuje na moderné prístupy k stratégii liečby SM. Marianna Vitková v článku poukazuje na štúdiu GLIMPSE, ktorá sa zamerala na porovnanie účinnosti a miery perzistencie liečby SM dostupnými perorálnymi DMD. Michaela Ostatníková a Jozef Záhumenský v príspevku riešia pohľad gynekoló­gov na túto problematiku. Pripomínajú význam preventív­nych gynekologických prehliadok a upozorňujú, že v roku 2020 ich neabsolvovalo viac ako 50 % žien. Posledný článok Ivana Soloviča je v súčas­nosti medicínsky aj spoločensky veľmi aktuálny. Téma súvisí so SM tým spôsobom, že vylúčenie TBC je súčasťou monitoringu pri niektorých imunomodulačných liekoch (teriflunomid, kladribín), ktoré sú indikované v liečbe SM.
Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk
Elektronická verzia dostupná na: www.worldmednet.sk

Predseda redakčnej rady: doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.
Členovia redakčnej rady: MUDr. Darina Slezáková, PhD., MUDr. Ivana Kaderková Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková
Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a obsah inzerátov.
Vychádza 2× ročne / 8. ročník / ISSN (tlačené vydanie): 1339–9322 / ISSN (online vydanie): 2644–6901
Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5171/15Partneři projektu