This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2022 Slovak edition

Hodnotenie latentnej tuberkulózy a liečba sclerosis multiplex

Ivan Solovič

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity, Ružomberok
NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy

Abstrakt Tuberkulóza je granulomatózne ochorenie, ktoré zapríčiňuje Mycobacterium tuberculosis. U väčšiny ľudí s predpokladanou infekciou M. tuberculosis sa vzhľadom na dobrý imunitný systém hostiteľa tuberkulóza nikdy nevyvinie. Latentná (subklinická) tuberkulózna (TBC) infekcia vzniká po usídlení tuberkulóznych bacilov v exponovanom hostiteľovi. Charakterizuje ju vytvorenie špecifických obranných mechanizmov, ktoré zabraňujú množeniu usídlených a prežívajúcich tuberkulóznych bacilov. Prebieha...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu