This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Nutrition News 1/2017 Slovak edition

Originálny názov:
Nutrition News Slovak edition

Dátum vydania: 09/2017


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 24

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDF Objednať predplatné


Anotácia

Predstavujeme nový časopis – slovenskú edíciu Nutrition News – určený odborníkom na výživu. Prvé číslo je zamerané na poruchy metabolizmu a výživu pri onkologických ochoreniach. Korelácii stúpajúcej hladiny albumínu a naplneniu terapeutického cieľa pri parenterálnej výžive sa venovala MUDr. Andrea Škripeková, PhD. Výživu u ťažko chorého pacienta v kazuistike prebrali MUDr. Jana Haščičová a MUDr. Miroslav Mikula. Pohľad na pred-, peri- a pooperačnú starostlivosť o výživu onkochirurgického pacienta pridali doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD., a MUDr. Barbara Marková. O problematike špecifickej enterálnej výživy pri onkologickej liečbe napísala MUDr. Zuzana Pribulová. Ďalej tu nájdete prvý diel praktických odporúčaní pre klinickú prax Európskej spoločnosti pre klinickú výživu a metabolizmus pre rok 2017 a nechýba autodidaktický test.
Tiráž

Predseda redakčnej rady: MUDr. Mária Voleková, CSc. ¦ Členovia redakčnej rady: MUDr. Jana Haščičová, Doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.,
MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Tomáš Šálek, MUDr. Andrea Škripeková, PhD., MUDr. Miroslav Tomáš, PhD.
Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková
Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia, s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu
vydavateľa prísne zakázané. ¦ Vychádza 2× ročne / 1. ročník / ISSN 2585-7711 ¦ Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5562/17

 

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk

Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a inzerátov.Komercia

Partneři projektu