This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Detská Endokrinológia 1/2021 Slovak edition

Originálny názov:
Detská Endokrinológia Slovak edition

Dátum vydania: 07/2021


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 20

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Toto vydanie časopisu je z hlavnej časti venované X-viazanej hypofosfatemickej rachitíde. Rachitída je typické ochorenie detského veku, ktoré je charakterizované poruchou mineralizácie osteoidu, najčastejšie v dôsledku deficitu vitamínu D alebo chronickej hypofosfatémie. Príčiny môžu byť vrodené alebo získané. Prehľadový článok o tomto ochorení napísala prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc. Na článok nadväzuje prípad z praxe. Kazuistiku pripravila doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc. Posledný príspevok časopisu bude venovaný genetickému ochoreniu spôsobenému somatickými aktivačnými mutáciami GNAS systému. Najčastejšie sprievodné prejavy ochorenia sú kostná fibrózna dysplázia a rozsiahle café au lait škvrny na koži tela. Prehľadový článok pripravila MUDr. Eva Vitáriušová.Obsah

Editoriál
Ľudmila Košťálová
 
X-viazaná hypofosfatemická rachitída
Ľudmila Podracká
 
Kazuistika - familiárna hypofosfatemická rachitída viazaná na X-chromozóm
Ľudmila Košťálová, Eva Vitáriušová, Zuzana Pribilincová, Ľudmila Podracká
 
McCune-Albrightov syndróm
Eva Vitáriušová¹, Zuzana Pribilincová¹, Ľudmila Košťálová¹, Eva Wallenfelsová², Zuzana Nižňanská³, Ľudmila Podracká¹
 

Tiráž

Predsedníčka redakčnej rady: doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc. ¦ Členky redakčnej rady: prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc., MUDr. Eva Vitáriušová, PhD.

Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk
Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s. r. o.

Vychádza 2× ročne ¦ 6. ročník ¦ ISSN (tlačené vydanie): 2453–9724/ISSN (online vydanie): 2644–6960
Registrované pod evidenčným číslom MK SR 5453/16

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a inzerátov.Partneři projektu