This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Colorectal News 2/2015 Slovak edition

Originálny názov:
Colorectal News Slovak edition

Dátum vydania: 10/2015


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 16

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

V prvom príspevku tohto čísla sa primár MUDr. Tomáš Šálek zamýšľa nad nefrotoxicitou cielenej terapie novými preparátmi, ktorých toxický profil sa líši od nežiaducich vedľajších účinkov klasickej protinádorovej chemoterapie. Aktuálne informácie z kongresu ASCO 2015 sa dozviete v článku prof. MUDr. Luboša Petruželku, CSc., ktorý vybral najzaujímavejšie prezentácie klinických výsledkov s očakávaným vplyvom na klinickú prax liečby solídnych nádorov dospelého veku. Ide predovšetkým o nové liečebné postupy, ktoré by sa mali zaradiť medzi aktualizované liečebné algoritmy. Prvý zo záverečných abstraktov sa týka väzby a neutralizácie VEGF a súvisiacich ligandov molekulami VEGF Trap, ranibizumabu a bevacizumabu, druhý potom dynamiky bezpečnosti a účinnosti afliberceptu v kombinácii s FOLFIRI u pacientov s mCRC, ktorí progredovali po predchádzajúcej liečbe s oxaliplatinou.Obsah

Editoriál
Stanislav Špánik
 
Nefrotoxicita cielenej terapie - úplne nový fenomén?
Tomáš Šálek
 
Jak dál po ASCO 2015?
Luboš Petruželka
 
Angiogenesis (2012) 15:171–185
Nicholas Papadopoulos, Joel Martin, Qin Ruan, Ashique Rafique, Michael P. Rosconi, Ergang Shi, Erica A. Pyles, George D. Yancopoulos, Neil Stahl, Stanley J. Wiegand
 
European Journal of Cancer 51 (2015) 18–26
Paul Ruff A, David R. Ferryb, Radek Lakomý B, Jana Prausová d, Guy A. Van Hazel e , Paulo M. Hoff f, David Cunningham g, Dirk Arnold h, Hans J. Schmoll i, Vladimir M. Moiseyenko j, Joseph J. McKendrick k, Albert J. ten Tije l, Raghu L. Vishwanath m, Pankaj Bhargava n, Soazig Chevalier o, Teresa Macarulla p, Eric Van Cutsem q
 

Tiráž

Členovia redakčnej rady: doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc., MUDr. Vladimír Malec, PhD., doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc., MUDr. Tomáš Šálek,
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
Jazyková redaktorka: Mgr. Jarmila Fundárková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. ¦ Vychádza 2x ročne / 1. ročník / ISSN 1339-9314 ¦ Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5172/15

 

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk

Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a inzerátov.Partneři projektu