This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2015 Slovak edition

Nefrotoxicita cielenej terapie – úplne nový fenomén?

Tomáš Šálek

Slovenská onkologická spoločnosť, Národný onkologický ústav, Bratislava

V posledných dekádach sa naše znalosti o onkologických ochoreniach dramaticky zvýšili najmä o nové vedomosti z oblasti molekulárnych mechanizmov rastu, progresie a metastázovania a takisto prebieha veľmi intenzívny vývoj nových preparátov cielených na tieto mechanizmy. Viaceré z týchto nových preparátov zlepšujú liečebné výsledky terapie pacientov s onkologickými ochoreniami. Toxický profil týchto preparátov je však v mnohom odlišný od vedľajších nežiaducich účinkov klasickej protinádorovej chemoterapie. Nefrotoxické...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodný príspevok aprílového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou zoznamuje s autológnou transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek ako jednou z možností liečby agresívnej formy roztrúsenej sklerózy.

PragueONCO News 1/2023

24 | 04 | 2023

Ohliadnutím sa za týmto ročníkom kolokvia sú PragueONCO News, ktoré práve vyšli.
Partneři projektu